Grondwaterkwaliteit - Meetgegevens

Grondwaterkwaliteitsdata 1900-2017

7 mei 2018

Op deze pagina staan de bestanden met de meetgegevens uit de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG). Een deelselectie van meetlocaties uit het PMG vormt ook het “Kaderrichtlijn Water meetnet grondwaterkwaliteit” (KRW).

De bestanden met meetgegevens zijn te downloaden per kalenderjaar, onder het kopje “MeetgegevensPerJaar”. Daarbij zijn de metingen t/m 1980 opgenomen in 1 apart ZIP-bestand. Hetzelfde is gedaan voor de periode 1981 t/m 2000.

Vanaf 2001 tot heden worden de gegevens per kalenderjaar, elk als apart bestand, beschikbaar gesteld om te downloaden. De ZIP-bestanden bevatten een CSV-bestand in het Aquo-uitwisselformaat IM-Metingen. Een toelichting op dit formaat is eveneens bijgevoegd. Dit bestand staat onder het kopje “Documentatie”.

Onder het kopje “Basisgegevens” is separaat een algemeen bestand met de technische gegevens van circa 4900 meetpunten te downloaden (putnaam, filterdieptes en XY-coördinaten).

Foto Willem Kolvoort